utemiljonytt.no
Slik sikrer du deg mot utstyrstyveri
Helt mot slutten av byggeprosjektet slår tyvene til. Da er det hektisk og mange folk fra ulike leverandører løper til og fra. «Jeg har fått beskjed om å hente denne»… Tekst: Tore Fjeld 9 av 10 bedrifter har opplevd tyveri eller svinn av utstyr. Håndverktøy og materialer er på toppen av listen, men også tyngre […]