utemiljonytt.no
Sjekk luftkvaliteten der du jobber
Flere offentlige etater har spleiset på en nettside der du nå kan sjekke hvor farlig luften er – der du er. Men skal vi slutte å jobbe hvis det viser rødt? Tekst og foto: Tore Fjeld For mange med sykdommer som f.eks KOLS er det et stort poeng å følge med på hvor forurenset luften […]