utemiljonytt.no
Rekordsalg av anleggsmaskiner i 2019
Aldri er det blitt solgt flere anleggsmaskiner i løpet av et år enn i 2019. Dozere er det som øker mest i prosent, men gravemaskiner øker også. Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld Totalt ble det solgt 5126 anleggsmaskiner i Norge i 2019. Dette er 2,3 prosent flere enn i 2018, da det ble solgt […]