utemiljonytt.no
Permeable dekker gir tidligere isfritt underlag
I vårløsningen når det vekselvis smelter og fryser på, er det et velkjent problem at det blir såpeglatt hver morgen. Ved å bruke drenerende belegningsstein kan du få isfri bakke langt tidligere enn på et tett dekke. Tekst: Bjørnhild Fjeld Permeable, eller på godt norsk drenerende dekker av belegningsstein, er blitt stadig mer aktuelt å […]