utemiljonytt.no
Mer regn kan gi økte inntekter
– Klimaendringene vi opplever nå er en gylden mulighet for flinke anleggsgartnere. Nå må det bygges smartere for å håndtere vannmengdene. Tekst og foto: Tore Fjeld Det er grøntanleggsforvalter Tørres Rasmussen i LINK arkitektur som gir bransjen denne positive fremtidsutsikten. – Når vi ser at det mange steder i landet blir flere vinterdager med regn […]