utemiljonytt.no
Mangedoblet bruk av veisalt i Oslo
I Oslo er det bred politisk enighet om å kutte ut miljøskadelig salting av veier. Men siden 2012 er bruken av veisalt fire- og femdoblet. Det er sjelden at Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet er enige om politiske saker, men akkurat når det gjelder bruk av veisalt er de på like fot. Frp og MDG […]