utemiljonytt.no
– Løvblåsere er farlige for insekter
Det tyske Miljøverndepartementet mener løvblåsere er svært farlige for insekter og bare bør brukes i tilfeller der de er helt uunnværlige. Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld Insektenes skjebne bekymrer mange forskere, som mener at vi står foran en «insektapokalypse» truer økosystemer både i vann og på land. Nå mener tyske myndigheter at løvblåsere kan […]