utemiljonytt.no
Lær å bruke stedegne masser
Ønsker du lære mer om hvordan du bruker stedegne masser i stedet for å fylle på matjord? Fagus arrangerer kurs i fagkunnskap om jord og masser 7. mars på Gjennestad. Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Hasselfors Garden Bruk av matjord er et aktuelt tema i forbindelse med klima-saken, og noe du som jobber med uteanlegg bør […]