utemiljonytt.no
2018 ble rekordår for salg av anleggsmaskiner
Salget er en økning på 228 enheter fra 2017, som også var et godt år for de som lever av å selge anleggsmaskiner. Aktivitetsnivået på anleggsfronten gjør at mange aktører trenger å utvide maskinparken, i tillegg til at man ønsker å bruke moderne, effektivt og så miljøvennlig utstyr som mulig. Beltegående gravemaskiner har det høyeste […]