utemiljonytt.no
Hver 3. arbeidsulykke skyldes snubling
I anleggsgartnerbransjen skyldes hver 3. arbeidsulykke noe så banalt at anleggsgartneren snubler i rot på arbeidsplassen! Kanskje på tide å rydde opp? Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld og Have & Landskap Når du tenker på arbeidsulykker, ser du nok helst for deg noe som skjer med store maskiner og dramatisk utfall. Men faktisk så […]