utemiljonytt.no
Generasjonsskifte i Landskapsentreprenørene
Fra årsskiftet overtok Egil Johnsen (43) som daglig leder i Landskapsentreprenørene etter sin far Erik Johnsen (73), som etablerte selskapet i 1986. Egil Johnsen er utdannet anleggsgartnerteknikker og har siden 1998 vært ansatt i selskapet. Her har han hatt forskjellige funksjoner, som anleggsgartner, anleggsleder, prosjektleder og de siste årene som avdelingsleder ved kontoret i Kristiansand. Del av […]