utemiljonytt.no
Disse plantene kan du beskjære nå
I mars og april måned er det tid for å beskjære frukttrær, bærbusker og en del busker og trær. Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld Har du ansvar for driften av et grøntanlegg er det på tide å finne frem beskjæringsredskapene. Beskjæring bør som kjent være et ledd i en planmessig og regelmessig skjøtsel av […]