utemiljonytt.no
Brøytebransjen møtes til Snowshow på Gjøvik i mars
Mange jobber med snø – men mangler gode møteplasser. I mars arrangerer Tokvam AS historiens første Snowshow som de håper skal bli et fagarrangement som samler bransjen. Snowshow skal bli en møteplass for de som jobber med snøbrøyting og veivedlikehold mot kommunale, næring og private kunder. Holder Norge kjørbart Tokvam har i mer enn 60 […]