utemiljonytt.no
Anleggsgartner, Universitetet i Oslo
Om stillingen Vi har for tiden ledig en stilling som Anleggsgartner ved Eiendomsavdelingens Parkseksjon. UiOs parker dekker ca. 470 dekar og er i hovedsak lokalisert på Blindern, Gaustad og i Sentrum. Parkene brukes daglig av ca. 35 000 studenter og ansatte, og driftes og vedlikeholdes av Parkseksjonen. Vårt motto er Inspirere til kunnskap og målet er […]