utemiljonytt.no
2019 er jubileumsår for landskapsarkitektur
Hvordan kan det ha seg at lille Norge var først i Europa med å utdanne landskapsarkitekter, flere tiår før kulturnasjoner som Tyskland, England og Frankrike? I 2019 er det 100 år siden utdanningen i landskapsarkitektur ble etablert på Ås, som den første av sitt slag i Europa. Begivenheten markeres med arrangementer og prosjekter gjennom hele jubileumsåret. […]