usporne.info
KNA Gjenslidge „Midnight“ Economy Run 2019
Soutěže typu Economy Run mají ve Skandinávii dlouhou tradici, která sahá až do šedesátých let minulého století, a byly velmi oblíbené. Jezdí se tam jak o severoevropský pohár, tak ve Finsku o národní