ungestemmer.no
En... som | ungestemmer.no - ungdom skriver om scenekunst
Dette dansestykket var proppet fullt med følelser. De talentfulle danserne Oliver Sale, Emilie Marie Karlsen, Nora Svenning og Therese Slob drar med seg publikummet gjennom dans, en dans som treffer litt dypere enn andre. Ut gjennom forestillingen uttrykker danserne sine følelser gjennom tekst, tegning, og sist, men ikke minst, dans. Det er én følelse det …