ungestemmer.no
Jenta som mistet navnet sitt | ungestemmer.no - ungdom skriver om scenekunst
«Jenta som mistet navnet sitt» er en fantastisk forestilling om ensomhet og utestenging, og hvordan dette påvirker oss mennesker. I dette stykket møter vi ei jente som blir utestengt og ignorert så mye at hun til slutt mister navnet sitt. Videre følger vi denne jenta på reisen hennes for å finne navnet. For å finne …