ulrica.askmorling.se
Det finns en stor nackdel med att bo på Gran Canaria! - ulrica.askmorling.se
Kan du gissa vad den nackdelen är?