ulkucukadro.com
İSLÂMOFOBYA “İslamofobi nedir?”
Ali BADEMCİ alibademci@gmail.com İSLÂMOFOBYA “İslâmofobi” deyimi geçen asrın sonlarından itibaren batı sosyolji literatürüne girmiş, yeni bir deyimdir. ”İslâm Karşıtlığı” anlamına gelen deyime bir de “Fobi” eklenmiştir ki, normal şartlarda korkulmayacak belli bir durum ya da nesne karşısında ortaya çıkan olağan dışı korku hâlini anlatmaktadır. Amerikalı siyaset bilimci S.Huntingon’un “Medeniyetler Çatışması” adını verdiği, Hiristiyan…