uitvoeringvanbeleidszw.nl
Kinderopvang: versterking taal- en interactievaardigheden
Kwalitatief goede opvang is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Dit begint met deskundige beroepskrachten en gastouders. Deze subsidieregeling levert hieraan een bijdrage.