uitvoeringvanbeleidszw.nl
EMVF 2014-2020: Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF)
Het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) is onderdeel van de subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014 – 2020. De subsidieregeling bestaat uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Op deze pagina vindt u informatie over de subsidiemogelijkheden vanuit het ISF.