uitvoeringvanbeleidszw.nl
Actieve inclusie (ESF 2014-2020)
Het ESF-thema Actieve Inclusie biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.