uitvoeringvanbeleidszw.nl
Over Uitvoering Van Beleid
Het Agentschap SZW heet sinds 1 januari 2018 Uitvoering Van Beleid; onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnen dit departement zijn alle onderdelen gericht op dienstverlening en uitvoeringsondersteuning aan derden, organisatorisch bij elkaar ondergebracht. Wij voeren (Europese) subsidieregelingen en andere complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan Europese subsidies zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Globaliseringsfonds (EGF) en de Europese migratie- en veiligheidsfondsen.