uitvoeringvanbeleidszw.nl
Help
Deze website is bedoeld om te informeren over de subsidies die worden toegekend door het Agentschap SZW. U vindt hier informatie voor subsidies, subsidieaanvragen en de projecten voortgekomen uit subsidies. Agentschap SZW heet per 1 januari 2018 Uitvoering Van Beleid; onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.