uhaarliin7honog.com
#42 | Бидний сэтгэлгээний алдаа — Ухаарлын 7 хоног
Бидэнд хүрдэг мэдээ их олон тохиолдолд худал байх нь бий. Гэвч худал мэдээллээс зайгаа бүрэн барьж чадлаа ч тулгарч байгаа асуудалд тохирохгүй хариу үйлдэл үзүүлэх нь түгээмэл үзэгдэл юм. Энэ үед мэдээлэл хэчнээн үнэн байгаад нэмэргүй болж, чихний хажуугаар чухал мэдээлэл дэмий өнгөрч, салхинд туугд