uhaarliin7honog.com
#50 | Бид хэнээр дурсагдах вэ? — Ухаарлын 7 хоног
Одоогоос 7 үеийн дараах хойч үе маань бидний талаар ийм түүхийг өгүүлээсэй гэж хүснэ. “Эрт урьдын цагт урьд өмнө үзэгдэж байгаагүй аюулыг олж харсан нэг үеийн хүмүүс амьдран суудаг байжээ. Тэд уг аюулт бэрхшээлтэй цуцалтгүй тэмцэж, дэлхийг хойч үедээ өвлүүлж үлдээхдээ амьдрахад аль болох аюул багат