uhaarliin7honog.com
#49 | Бүсээ чангалах цаг айсуй. — Ухаарлын 7 хоног
2016 оны Монголын эдийн засгийн хямралыг валютын хямрал гэж нэрлэхэд нэг их буруудахгүй байх. 2016 оны парлиаментын сонгуулиар АН-д уурссан иргэд парлиаментын суудлын 85%-ийг МАН-д шилжүүлсэн энэ үе бол Монгол улсын эдийн засгийн ид хямралын үе юм. Эдийн засгийн дундаж өсөлт нь 9.6% гэгдэж байсан ор