ue.katowice.pl
Krajowe Ramy Kwalifikacji na studiach pierwszego i drugiego stopnia | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci studentów na 26 kierunkach, 73 specjalnościach.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach