ue.katowice.pl
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci studentów na 26 kierunkach, 73 specjalnościach.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach