ue.katowice.pl
Praca ze studentami z różnymi typami niepełnosprawności | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
UE kształci na 19 kierunkach i 80 specjalnościach oraz 5 wydziałach tj.: biznesu, finansów i administracji, ekonomii, finansów i ubezpieczeń, informatyki i komunikacji oraz zarządzania.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach