ue.katowice.pl
Biblioteki Wydziałowe | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
UE kształci na 19 kierunkach i 80 specjalnościach oraz 5 wydziałach tj.: biznesu, finansów i administracji, ekonomii, finansów i ubezpieczeń, informatyki i komunikacji oraz zarządzania.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach