ucf.cat
Update economicofinancer
Update economicofinancer Formació continuada i especialitzada per a professionals de l’entorn economicofinancer de l’àmbit sanitari Les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials es desenvolupen en un context canviant que demana l’adaptació a nous serveis i nous models d’atenció