ucf.cat
Codis d'activació: Processos d’identificació i d’activació
Codis d'activació: Processos d’identificació i d’activació Formació especialitzada per a les pràctiques segures en cadascun dels codis que es defineix el Pla de Salut 2016-2020. L’adequació del temps d’actuació davant l'emergència mèdica requereix rapidesa, coordinació i protocol·lització dels diferents tipus de professionals dels diversos àmbits