ucf.cat
Transformació digital. Una necessitat.
Taller número 12 de l'Update en Salut Digital La transformació digital és una realitat en la societat actual, excepte en el món sanitari. Les causes són diverses algunes d’elles podrien ser: dificultat al canvi, necessitat d’evidència abans de