ucf.cat
Teleassistència i monitorització de crònics
Taller número 10 de l'Update en Salut Digital La teleassistència i monitorització, realitzada per professionals sanitaris amb l’ús de les TIC, es un àrea d’innovació cada vegada més rellevant en la prestació de serveis. Aquest mòdul tractarà conceptes,