ucf.cat
Realitat Virtual i Realitat Augmentada, aplicacions en el sector sanitari
Taller número 5 de l'Update en Salut Digital La Realitat Virtual i la Realitat Augmentada són tecnologies que estan molt presents a les nostres vides, encara que normalment s’associen més a l’ús del videojocs. Mitjançant programació informàtica o gravacions