ucf.cat
Residus: gestió i normativa
Sessió número 9 de l'Update de Serveis generals La necessitat de conèixer la diferent legislació per poder adequar el serveis a la mateixa i assegurar el seu correcte compliment. Objectius Adquirir coneixements sobre les correctes pràctiques