ucf.cat
Models sanitaris, funcions i models de gestió
Sessió 2 del Update sobre gestió i anàlisi de dades El dia a dia de les institucions que formen la xarxa sanitària està condicionat al model sanitari actual i les seves peculiaritats i regles del "joc". Cal conèixer tot aquest entorn per entendre les diferents necessitats d'informació