ucf.cat
Liderar l'atenció centrada en la persona
Sessió 17 de l'Update Directiu Els models d’atenció a la dependència estan canviant. Les organitzacions i les intervencions professionals cada vegada van més orientades a promoure la qualitat de vida