ucf.cat
Àrea de relació amb els professionals, unitats, serveis etc.: Gestió de conflictes en els equips
Update economicofinancer. Mòdul 5. Sessió 17. Objectius Conèixer les claus de les negociacions positives. Reflexionar i aprofundir en l'anàlisi de les responsabilitats pròpies de direcció, fent especial èmfasi en la dimensió relacional del lideratge. Millorar la