ucf.cat
Facturació: Facturació i gestió de cobraments
Update economicofinancer. Mòdul 3. Sessió 7. Aquest taller està dissenyat per donar una visió global dels sistemes de registre d’activitat, facturació i gestió de cobraments. Aprofundirem en els diferents tipus de facturació en l’entorn sanitari i farem incís