ucf.cat
Entorn: El sistema sanitari català
Update economicofinançer. Mòdul 1. Sessió 1. Moltes de les obligacions que es deriven de la gestió econòmica dels centres s’expliquen coneixent els orígens del sistema sanitari català i el seu funcionament. Amb aquest mòdul es pretén que els participants