ucf.cat
Entorn: Codificació i documentació clínica en l’àmbit economicofinancer
Update economicofinançer. Mòdul 1. Sessió 2. Objectius Dotar de coneixement en terminologia mèdica al personal dels departaments economicofinancers. Conèixer les implicacions de la tasca de Codificació i Documentació clínica en les finances dels centres.