ucf.cat
Jornada "Liderar la propera dècada. Món digital i persona"
UCF, juntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Fundació Factor Humà, va organitzar el passat 4 de juliol una trobada per a directius/ves on es va compartir i fer prospectiva d'idees des de diferents àmbits (Administració, Salut i Empresa) posant el focus en les decisions i accions que caldrà prendre per liderar