ucademy.net
Oordeelsvorming
General info We leven in een dynamische wereld waarin verschillen nog steeds zichtbaar zijn. Maar hoe we met verschillen omgaan, daar hebben we het niet zo vaak over. Bij 'oordeelsvorming'