ubrijk.nl
BinnenbeRijk editie juli 2018: EZK en LNV blijven nauw samenwerken
LNV en EZK: ze waren één en nu twee zelfstandige ministeries. Maar de twee departementen delen nog steeds een aantal taken en diensten. Welke keuzes maakten zij en wat betekent dit voor de samenwerking? Lees het interview met directeur Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk Ninke Lansink Rotgerink (UBR) en directeur Bedrijfsvoering Johan Maas (EZ). Ze stonden eind vorig 2017 voor drie opgaven. Het ontrafelen van de taken die jarenlang onder één ministerie vielen, de oprichting van LNV, en de herinrichting van EZK.