ubrijk.nl
TRIP: de inkoopprofessionals van de toekomst
TRIP, het traineeship voor rijksinkoopprofessionals, biedt starters op de arbeidsmarkt de kans om het inkoopvak op topniveau binnen het Rijk te leren kennen. TRIP is bezig aan de tweede lichting en de reacties van zowel de deelnemende IUC’s als de trainees zijn enthousiast. Coördinatoren van TRIP Joyce de Graaf (HIS) en Tom Mostarlić (Rijksacademie) leggen uit waar dit enthousiasme vandaan komt.