ubrijk.nl
Een duurzame aanbesteding
Vandaag heeft de Rijksoverheid, samen met de gemeente Den Haag en een aantal publieke en private partijen de aanbesteding gepubliceerd voor een Logistieke Hubdienstverlening in de regio Den Haag. Een Logistieke Hub is een distributiepunt aan de rand van een stad, waar goederen worden aangevoerd, gebundeld en met emissievrij vervoer de stad in worden gebracht.