twerk.be
TWONEN - TWERK
Van TWERK naar TWONEN Meebouwen aan een kwaliteitsvol leven voor mensen met een autismespectrumstoornis: dat is de hoofddoelstelling van TWERK. Naast zinvol en waardig werk, is een eigen veilig nest één van de basisbehoeften om dat te kunnen realiseren. Daarom werd TWONEN opgezet: een innoverend concept van assistentieflats voor personen met ASS. Een eigen huis …